Obchodní podmínky

1. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro nákup produktů v elektronickém obchodě Mlýn Oudoleň a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím (dále jen “Kupující”) a provozovatelem e-shopu Mlýn Oudoleň.

1.2. Provozovatel e-shopu:

 • Název: Mlýn Oudoleň
 • Kontakt: info@mlyn-oudolen.cz
 • Jiří Kryštofek
  Oudoleň 100, 582 24 Oudoleň
  IČ: 05575966 DIČ: CZ9208073380

2. Úvodní Ustanovení

2.1. V těchto Podmínkách se vyskytují následující pojmy:

 • Produkt: Zboží vyrobené a prodávané v e-shopu Mlýn Oudoleň.
 • Kupující: Osoba, která dokončila objednávku.
 • Provozovatel: Mlýn Oudoleň, provozovatel e-shopu.
 • Smlouva: Vzniká na základě řádně dokončené objednávky.
 • Objednávka: Neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy.
 • Uživatel: Registrovaná/neregistrovaná osoba využívající e-shop.
 • Nákupní košík: Seznam vybraných produktů uživatelem pro vytvoření objednávky.
 • Celková cena: Součet ceny produktů v objednávce a ceny za dopravu.

3. Nákup zboží

3.1. Uživatel má právo nakupovat v e-shopu bez předchozí registrace. V případě, že si zákazník zřídí účet, tedy vyplní registraci, dobrovolně udělí své osobní údaje, včetně jména, příjmení, dodací a fakturační adresy a e-mailové adresy. Zákazník je povinen v registraci uvést pouze pravdivé údaje.

3.2. Objednávky, které jsou vytvořeny přes e-shop, jsou závazné. Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech povinných údajů. Po odeslání objednávky obdrží Kupující e-mail s potvrzením objednávky. Tímto doručením e-mailu s potvrzením objednávky nabývá Kupní smlouva platnosti. Storno objednávky lze provést pouze telefonicky nebo zasláním e-mailu na info@mlyn-oudolen.cz. Potřebné formuláře lze stáhnout na konci stránky v oddílu 9.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

4.2. Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím elektronického obchodu Mlýn Oudoleň. Pro uzavření smlouvy je nutné vytvořit objednávku, která bude obsahovat:

a. Informace o nakupovaných produktech, které si uživatel přidal do nákupního košíku.
b. Informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně.
c. Identifikační údaje kupujícího, sloužící k vyzvednutí zboží.
d. Během vytváření objednávky je možné obsah košíku libovolně měnit.
e. Po dokončení objednávky a tedy uzavření smlouvy vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.
f. Objednávku potvrdíme e-mailem co nejdříve na uvedenou e-mailovou adresu v objednávce. Tímto e-mailem vzniká uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.